stemningsbildeLogo
OMKRETSENARRANGEMENTERORGANISASJONDOKUMENTERGALLERI

Kretskontoret

Romsdal og Nordmøre krets av NSF
Fjellbruveien 17, 6415 Molde
romsdal.nordmore@scout.no
Bankgiro: 9650.06.92577

Søk i kretssidene
Googlesøk i sidene til Romsdal og Nordmøre
min.speiding.no
min.speiding.no
Pb 6910 St. Olavs plass
0130 Oslo | 22 99 22 30
Romsdal og Nordmøre krets | Fjellbruveien 17, 6415 Molde | romsdal.nordmore@scout.no